Magyar Buiatrikusok Társasága magyar english

Magyar Buiatrikusok Társasága
1078 Budapest,
István u. 2.

Hírek


In memoriam Vajas József

1953 - 2021

 

Vajas József állattenyésztési üzemmérnök, szarvasmarha­te­nyész­­­tő szakmérnök, a Magyar Állathigiéniai és Környezet­védelmi Társaság Elnökségének tagja, a Magyar Buiatrikusok Társasága Számvizsgáló Bizottságának elnöke, a volt Bólyi Mező­gaz­dasági Kombinát Sátorhelyi tehenészeti telepének volt vezetője, a volt Bóly Rt. Bári Baromfiüzemének volt igazga­tója, a Magyar Baromfi Szövetkezetek Szövetségének négy éven át volt titkára, a Baromfiágazat c. folyóirat Szerkesztő Bizottságának volt tagja életének 68. évében elhunyt.

Vajas József 1953. október 20-án született Szegeden. Az általános iskolai tanulmányait követően Kecskeméten a Piarista Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait a Kaposvári Mező­gazdasági Főiskolán folytatta, ahol 1975-ben állattenyésztési üzemmérnöki diplomát, majd 1982-ben szarvasmarha tenyésztő szakos üzemmérnöki diplomát szerzett. A Bóly Rt.-ben 1998-ban ISO belső auditor képesítést kapott. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Országos Szakoktatási Szakértői Intézete 1999-ben felvette az agrár szakoktatás területén szakértői névjegyzékébe, amelyet 2004-ben további időszakra meghosszabbítottak.

Az állattenyésztési üzemmérnöki diploma megszerzését követően 1975-ben felvételt nyert a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát Állattenyésztési Főosztályára gyakornokként a Kombinát üszőnevelő telepére. A gyakornoki idő és a sorkatonai szolgálat letöltése után visszakerült a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát szarvasmarha tenyésztési ágazatába, és 1977-ben telepvezetői kinevezést kapott a Kislippói hízómarha telepre. Szakmailag sikeres éveket követően 1980-ban telepvezetői kinevezést kapott a Sátorhelyi tehenészeti telepre. A tehenészeti telep korszerűsítése során a telep mezőgazdasági építészeti, technológiai és üzemszervezési fejlesztési munkáiban kiemelkedő aktivitással vett részt és oroszlánrésze volt abban, hogy az akkori kor egyik legkorszerűbb tehenészeti telepét sikerült megvalósítani. A szakmai elképzelések gyakorlati kivitelezése és megvalósítása példa értékű volt. A kitűnő szervező képességekkel bíró állattenyésztő szakembert 1999-ben a Shaver tojóhibridek és Hubbard húshibridek magyarországi kizárólagos képviselője, a Bóly Rt. Bári Baromfiüzeme igazgatójának nevezték ki. Kiemelkedő szakmai munkásságát számos esetben különböző szintű kitüntetések adományozásával ismerték el.

Nagyon hamar felismerte az állatorvosi és állattenyésztő szakma szoros kapcsolatát, egymásra utaltságát is. Ennek megfelelően szoros szakmai, baráti kapcsolatot tartott az állatorvosokkal. Számos végzős állatorvostanhallgató diplomadolgozatának volt szakmai bírálója.

A nyugdíjas korhoz közeledve a Bóly Rt.-ben töltött több évtizedes állattenyésztői gyakorlatát a továbbiakban a fiaival közösen alapított, saját tulajdonú Három Vajas Tanácsadó Termelő és Kereskedelmi Bt-ben kamatoztatta, ahol a szó nemes értelmében szaktanácsadó és szakértői feladatokat látott el.  

2010-ben korengedménnyel nyugdíjba vonult. Ettől kezdve gyümölcsöskertjének szorgos művelőjeként, szerető férjként és odaadó nagyapaként élte boldogan életét feleségével és családjával. Szabadidejében kedvenc hobbijának, a vadászatnak hódolt, melyet hivatásszerűen űzött.

            Vajas József nemcsak kitűnő, nagytudású, lelkiismeretes állattenyésztő szakember volt, hanem magán­emberként is példát mutatott számunkra! Személyében egy olyan munkatársat, kedves barátot veszítettünk el, aki híres volt önzetlen segítőkészségéről, az új, korszerű ismeretek iránti fogékonyságáról, kollegialitásáról, együttműködő szellemiségéről, mindig vidám természetéről, finom humoráról.  

            Kedves Jóska! A Magyar Buiatrikus Társaság évente megrendezésre kerülő konferenciáin lélekben mindig velünk leszel! Emléked megőrizzük, nyugodj békében, Isten Veled!

 

 

Dr. Szenci Ottó  Dr. Brydl Endre
Professor Emeritus Professor Emeritus
Magyar Buiatrikusok Társasága
Elnök Titkár

 

• Vissza az oldal elejére •
 
 
 SimplePay vásárlói tájékoztató
delta-design.hu